Християнска църква Сион Трявна е създадена през 1990 година. Тя е пълноправен член на Международната Църква на Благовестието “Форскуеър” .

През 1992 година пастори църквата става Пейчо и Даниела Мухтарови.

През годините Християнка Църква Сион разпространява Благата Вест в града чрез евангелизации на открито и закрито, вследствие на което се разраства. Църквата се стреми да помогне на всеки християнин да намери своето мястото в Тялото Христово и чрез талантите и дарбите, които има, да служи за изграждане на Божието Царство и в помощ на нуждаещите се в град Трявна.

Пастор Пейчо Мухтаров копнее за съживление в България. Проповедите му, базирани на дълбоко откровение от Божието Слово, са насочени към познаване на Бог и духовен растеж. Пастор Пейчо също така работи за изграждането на пророческа култура в Тялото Христово в България и по света.